ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران

اولین و دومین کنفرانس سامانه های راداری به ترتیب در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار شده است. همچنین اولین و دومین کنفرانس سامانه های مراقبتی پسیو نیز به ترتیب در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ در دانشگاه شیراز برگزار گردیده است. کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران در سال ۱۳۹۷ با تجمیع دو کنفرانس فوق در یک رویداد، حرکتی جدید به سمت دستیابی به اهداف کنفرانس را دنبال نمود. در همین راستا دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری پژوهشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات قصد دارد در سال ۱۳۹۸ با سرعت بیشتری به سمت اهداف والای تعریف شده در این کنفرانس که همانا ایجاد پیوندی عمیق میان پژوهشگران و صنعتگران در حوزه رادار و سامانه های مراقبتی است، حرکت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

کنگره بین المللی بیوالکترومغناطیس؛فرصت ها و چالش ها